Paleontologia – odkrycie dinozaurów

paleontologia

Czym jest paleontologia? Gdzie szukać jej początków i jaka jest jej idea? Co należy wiedzieć o odkryciu dinozaurów? Dziedzina ta tak naprawdę rozwijała się przez wiele lat. Wśród jej wielu celów, wyróżnić można między innymi poszerzanie wiedzy na temat pierwszych, prehistorycznych gadów. Kiedy miało miejsce odkrycie dinozaurów? Kto po raz pierwszy znalazł ślady istnienia tych pradawnych zwierząt?

Paleontologia, czyli nauka o geologicznej przeszłości

Nazwa ta wywodzi się z greki. Stanowi połączenie aż trzech wyrażeń: palaios, czyli stary, ontos, to jest byt oraz logos, czyli nauka. Paleontologia rozumiana jest współcześnie jako dziedzina geologii, której podstawą jest analiza wszelkich historycznych śladów świadczących o działalności życiowej organizmów żywych. Dyscyplina ta zajmuje się zatem przede wszystkim organizmami kopalnymi i wysnuwa daleko idące wnioski na temat przeszłości geologicznej.

Historyczne odkrycie dinozaurów

Na kiedy datowane są pierwsze, tak rewolucyjne wydarzenia? Według wielu źródeł, pierwsza kość dinozaura została opisana przez człowieka już w 1677 roku. Znalazł ją Robert Plot, kustosz muzealny, a następnie opisał w książce Historia naturalne hrabstwa Oksford. Mężczyzna zamieścił nawet rysunek przedstawiający znalezisko, jednak uznał ją – zgodnie z panującymi ówcześnie poglądami – za fragment szczątków… ludzkiego olbrzyma. Ilustracja była jednak na tyle dokładna, że pozwoliła po latach na stwierdzenie, iż w rzeczywistości przedstawiała kość dinozaura.

Lata badań obecności prehistorycznych gadów

Z czasem odkrycia skamielin stały się coraz częstsze bądź – co bardziej prawdopodobne – zaczęły stanowić duże zainteresowanie wszelkiej maści naukowców, którzy zaczęli podejrzewać, że są one świadectwem istnienia nieznanego dotąd, wymarłego gatunku żywych organizmów. Termin dinozaur został jednak użyty dopiero w 1842 roku przez angielskiego paleontologa Richarda Owena. Naukowiec, przy wsparciu męża królowej Wiktorii, księcia Alberta, założył w Londynie Muzeum Historii Naturalnej. To tam wystawił pierwszą kolekcję skamielin dinozaurów, a tym samym zapoczątkował nową modę na geologiczne wystawy.